חזון מינהל החינוך

דף הבית > חזון מינהל החינוך
 
 
מתן מענה חינוכי ערכי למכלול הצרכים של האוכלוסייה בהתחשב בשונות הייחודית לעיר נתניה.

עקרונות מנחים:
* המענה יכוון לכלל הלקוחות: תלמידים, הורים וקהילה
* שוויון הזדמנויות מיצוי פוטנציאל וחתירה למצוינות.
* מתן מענה דיפרנציאלי לצרכים ייחודים לכל תלמיד ותושב העיר בתחומי החינוך החברה והתרבות.
* שיפור מתמיד של מערכת החינוך על בסיס תהליכי הערכה ובקרה ובהתאם לתהליכי שינוי המתרחשים בחברה.
* מתן שירות מקצועי ואיכותי לתושבים תוך גילוי יושרה ושקיפות מידע .
* שיתוף פעולה של כל שותפי העשייה החינוכית בעיר ומחוצה לה תוך ניצול נכון של כל המשאבים העומדים לרשות העיר.

מערכת החינוך מכוונת לחזון ופועלת למימושו תוך שיתוף פעולה ואיגום משאבים של כל גורמי החינוך הפורמאליים.

מטרות המינהל לשנת תש"ע :
מיצוי ומצוינות, שיפור הישגי לומדים ומניעת נשירה.
חינוך ערכי עם דגש על מורשת, זהות יהודית, זיקה לעיר וחינוך לקיימות.
חתירה לאקלים חינוכי מיטבי.
איתור, מניעה, טיפול והעשרה לילדים מרגע לידתם.

האתגר:
טיפול בפרט בעיר רב תרבותית.