שם הייחודיות:


מועדונית נועם 

הבטחה חינוכית:


מועדונית נועם מהווה מסגרת חינוכית-טיפולית משלימה לאחר שעות הלימודים, לתלמידים מכיתה א' עד כיתה ו' הנמצאים בסיכון. מטרת המועדונית לקדם את מצבם הרגשי, התנהגותי, לימודי, חינוכי וחברתי של הילדים, להביאם למיצוי יכולותיהם ולמנוע נשירתם ממערכת החינוך, תוך שמירה על הישארותם במסגרת המשפחה והקהילה. בנתניה חמש מועדוניות משותפות רווחה – חינוך.

פרטי התקשרות:

פנה ישירות לביה"ס