מנחם בגין

דף הבית >  מנחם בגין
ממלכתייסודי
 
 

שם הייחודיות:


"תלמידים מנהיגים למידה"
שנת הקמה של בית ספר: 2001
מספר תלמידים תשע"ט:  434

הבטחה חינוכית:


בבית ספר "בגין" מאמינים שלכל תלמיד יכולות וכישורים שניתן לחזקם, לקדמם ולהעצימם.
אנו מאמינים במתן הזדמנויות לקידומו האישי של כל תלמיד ע"י הקניית ערכים, מיומנויות וכלים מתאימים להשתלבותו בחברה , תוך צמצום פערים וקידום הישגים לימודיים, טיפוח מצוינות רב מימדית של כל תלמיד ומיצוי יכולותיו .
כחלק מייחודיות בית הספר תלמידינו יחקרו, יגלו, יזמו ,ירכשו כלים ומיומנויות בדרכם להשפיע, להוביל ולהנהיג בתחום החברתי והלימודי. בבית הספר מטפחים בוגר בעל ערכים של כבוד האדם, קבלת השונה, אהבת הארץ, הלוקח אחריות חברתית, תחושת שייכות לתרבותו ומורשתו של העם היהודי, לבית הספר ולחברה.

מימד ארגוני

מימד ארגוני

הייחודיות הנה שפה אחידה בקרב באי בית הספר.
ישנן שגרות וזמנים קבועים, לשם עבודה רציפה והתנסות ב"מנהיגות" הלכה למעשה. אחוז גבוה ומשמעותי של תלמידי בית הספר לוקחים חלק בקבוצות השונות: מדי שבוע, מתקיים מפגש רכזות אשר מובלות את קבוצות המנהיגות הבית ספריות וכן מפגשי תלמידים עם תלמידים המובילים מנהיגות בית ספרית בתחומים שונים.
ביה"ס מקיים מליאות מורים לשם קידום הייחודיות והטמעתה. שגרות אלה, תוך הובלת מנהיגות בבית הספר- תורמות לתחושת השייכות הן של מורי ביה"ס והן של תלמידי ביה"ס והוריהם.

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

בי"ס בגין מוביל ייחודיות שבה תלמידים מנהיגים את הלמידה בתחומי הדעת השונים כחלק מתרבות בית הספר. בלב התחום הפדגוגי, התלמידים נחשפים לתכני הלימוד באופן חווייתי , ומובילים למידה משמעותית: הם בוחרים מה ואיך ללמוד, מלמדים זה את זה, נותנים ומקבלים משוב, ויוצרים פרויקטים מתוך למידה אשר מעורבים בסביבה בה הם חיים. תלמידים מובילים תהליכי למידה בתחומים מגוונים כגון הכנה לטיולים, מוגנות, גישור, אנגלית, זהירות בדרכים, תרבות, בטחון ובטיחות, אח"מ (מובילי אקלים)
מנהיגות התלמידים מתרחבת בבית הספר גם לתחומים נוספים, כמו טקסים, פעילויות חברתיות ועוד.

מימד קהילתי

מימד קהילתי

בית הספר עובד בשקיפות ובשיתוף עם קהילת ההורים. במהלך השנה נערכים מספר מפגשים של "שולחנות עגולים תלמידים, הורים מורים" במהלכם נעשית חשיבה משותפת, תכנון ובניית תהליכים תוך דגש על דיאלוג מכבד ומקדם.
בית ספר מקיים קשר מתמיד על בסיס של שיתוף עם תנועות הנוער{הפסקות פעילות, חונכות}, המתנ"ס השכונתי {הרצאות, חוגים, אולם משותף} ובית הכנסת {פעילויות בחגים, קבלת התורה לא' ועוד}.

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

הובלת קבוצות מנהיגות בית ספרית ע"י המורים והשתייכות תלמידים לקבוצות מנהיגות בית ספריות משמעותיות באקלים ביה"ס ובאורכות חייו מגבירות את תחושת השייכות של צוות המורים ושל התלמידים. זוהי הזדמנות של המורים לחוות פרקטיקות של הוראה חדשנית המחברת בין המורה לתלמיד ויוצרת קשר משמעותי ביניהם. למידה ופעילות שכזו מגבירה תהליכי הנעה ומוטיבציה הן של צוות המורים והתלמידים.

איים של חדשנות:

בבית הספר מעודדים הוראה /למידה חדשנית בדרך של שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה כגון אייפדים.
קבוצות התלמידים השונות המנהיגים למידה בדרך חווייתית ומשמעותית הן להם והן לתלמידי הכיתה.

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:עליזה מורן
טלפון:09-8359131
טלפונים נוספים:09-8856931
פקס:09-8857133
אתר אינטרנט:לחץ כאן
כתובת:מוטה גור 4,רמת פולג נתניה
פנה ישירות לביה"ס
1.JPG 2.JPG 5.JPG 7.JPG 9.JPG 11.JPG 14.JPG 15.JPG 17.JPG 18.JPG 19.JPG 20.JPG 21.JPG