נועם

דף הבית >  נועם
חמ"דיסודי
 
 

שם הייחודיות:


"חינוך למנהיגות תורנית - בגובה העיניים"
שנת הקמה של בית ספר: 1997
מספר תלמידים תשע"ט: 441
 

הבטחה חינוכית:


 בי"ס נועם כבית ספר תורני, מבקש להגיע עם בוגריו למצב של "תורת חיים", שמשמעו - להתנהג על פי ערכי התורה מתוך אהבה ושמחה. ללמוד ולדעת להנהיג את עצמי בשאיפה להוביל כשליח ציבור.

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

במימד הפדגוגי נחנך למנהיגות אישית תוך דגש על ערכים כמו: אחריות, מוטיבציה, חשיבות בקביעת חזון ומטרה. ערכים שיובילו לשיפור בהישגים הלימודיים. הייחודיות תעסוק אף בפיתוח יכולותיו של התלמיד להקשיב ולהכיל את האחר, בבחינת "לב שומע". "לב שומע"- יוביל להישגים חברתיים ולשיפור האקלים הבית ספרי. הייחודיות תלמד בדרכי הוראה מגוונות בשילוב "שולחנות עגולים"תוך תמהיל של הלכה ומעשה.

מימד קהילתי

מימד קהילתי

חשיפת הייחודיות בפני ההורים. קיום בית מדרש להורים בנושא - חינוך למנהיגות תורנית.

מימד ארגוני

מימד ארגוני

הובלת התהליך מתבצעת במעגלים המשתלבים זה בזה בליווי יועצת פדגוגית: נבחר צוות ייחודיות הנפגש לישיבות קבועות עם צוות ההנהלה. הובלת התהליך והטמעתו תעשה ע"י הסגנית. נבנה תלב"ס לפיתוח התכנית עם צוות ההוראה. הקמת מערך של מעקב ובקרה לקידום הייחודיות. מתקיימת השתלמות מוסדית לכלל המורים. שעה קבועה במערכת לטובת הייחודיות בכל הכיתות.

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

כלל המורים מגויסים לפיתוח הייחודיות ויישומה. תהליך ההתפתחות נעשה בשיתוף פעולה מלא של צוות ביה"ס החל משלב הרעיון ועד לביצועו ממש.
כך אנו מגיסים את מחויבותם לתהליך, מגבירים את תחושת השייכות, מפתחים בהם מנהיגות ומוטיבציה. מעגל צוות הניהול הורחב לצורך העניין.
הייחודיות אף מאפשרת הזדמנות למורים מן השורה, להטביע חותם ולהתפתח מבחינה אישית ומקצועית כאחד.

איים של חדשנות:

חדשנות פדגוגית - למידה פעילה וחווייתית, חקר שיעור- למידת עמיתים. חדשנות מערכתית - וועדת ייחודיות.

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:מירה פרל
טלפון:09-8625120
טלפונים נוספים:09-8846215
פקס:09-8846215
אתר אינטרנט:לחץ כאן
כתובת:מוריה 6 נתניה
פנה ישירות לביה"ס