מורשת זבולון

דף הבית >  מורשת זבולון
חמ"דיסודי
 
 

שם הייחודיות:


"חקר ותקשורת בראי היהדות"
שנת הקמה של בית ספר: 1997
מספר תלמידים תשע"ט:  542

הבטחה חינוכית:


התלמידים בימינו גדלים בסביבה תקשורתית ומגיל צעיר נחשפים להשפעותיה. הטלויזיה, הקולנוע,הויידאו, הרדיו והעיתונות הם לעיתים אמצעים חלופיים לבית הספר המספקים לילדים מידע גם בשעות הפנאי. גם תלמידנו נחשפים ככל התלמידים לאמצעי המדיה השונים ולהשפעותיהם ולכן במחשבה לייעל ולנתב את השפעות המדיה על אוכלוסיית היעד של בית הספר נבנית תוכנית ייחודית ומדורגת בנושא,החושפת את התלמידים בצורה מבוקרת ומציידת אותם באמצעותה לנורמות וכלים חברתיים. במסגרת הייחודיות תשולב תוכנית התקשורת בין תכנים לימודיים,חברתיים,רגשיים,תכני ומושגי תקשורת המונים.תוך כדי מיקוד בתקשורת בין אישית.

מימד ארגוני

מימד ארגוני

תוכנית הייחודיות הבית ספרית הועברה בשיתוף מלא בין ההנהלה המורים.
כל התהליכים והערכות נבנו ע"י הצוות מתוך צורה ובחירה. הצוות הועצם ע"י מרצים חיצוניים והשתלמות בית ספרית בתחום והדרכה אינטנסיבית הן ע"י הנהלת ביה"ס והן ע"י הדרכה חיצונית. מכך נבעה תחושת השייכות והגברת המוטיבציה של המורים להנעת התהליך.
פיתוח מקצועי לרכזת הייחודיות, סגנית ביה"ס ומורה שהינה נציגת המורים אשר סיירו בבתי ספר השותפים לייחודיות זהה.
ביה"ס הינו חבר קהילת בתי ספר הייחודיים בתקשורת וקולנוע ביסודי.

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

בית ספרנו ישנה רכזת שהוכשרה לתוכנית הייחודיות הבית ספרית. הרכזת מובילה יחד עם שכבת כיתות ד' את הייחודיות. צוות המורים נפגש אחת לשבוע עם מדריכת חוץ בית ספרית. צוות המורים נפגש אחת לשבוע עם מנהל ביה"ס סגנית ראשונה, רכזת ומורים לצורך הדרכה והעצמה והובלת תהליך.
הוקמו ועדות הנהגה בנושא התקשרת אשר מעצימות ומקדמות את הנושא בגובה העיניים בשאר הכיתות.

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

תוכנית הייחודיות הבית ספרית הינה תוכנית המשולבת בכל מקצועות הליבה תוך דגש על מקצועות הקודש.
תלמידי ביה"ס עוברים תהליך של עבודת חקר תוך כדי עבודה בקבוצה שבמהלכה הינם מיישמים תקשורת בין אישית הלכה למעשה.את החקר עליהם להציג בתום התהליך בפני קהל הורים- מורים ותלמידים ומקבלים הערכה חלופית על פי מחוון .העבודה בקבוצות והאינטרקציה בין חברי הקבוצה מקדמת את האקלים הבית ספרי ומתוך החשיפה לתקשורת הבין אישית לדמויות תורניות התלמידים לומדים ערכים ומידות.המטרה שהם בעצמם יהפכו את הלמידה לניגון אישי ערכים תקשורתיים.

מימד קהילתי

מימד קהילתי

תוכנית הייחודיות הבית ספרית משלבת בין השאר פעילויות חוץ בית ספריות בשיתוף מכללת נתניה, ישיבת בני עקיבא. סטודנטים מגיעים לבית החינוך לפעילויות שיתופיות להעצמת הייחודיות. הורי ביה"ס שותפים מלאים בבחירת הייחודיות והעצמתו ושיתופם בפעילויות בבית הספר לדג' פרויקט הייד פארק, בנוסף השנה נכנסה תוכנית קרן קרב שבה הנושא הנבחר בקרב ההורים והמורים הנו תקשורת בין בע"ח בצורה חווייתית ויצירתית המעודדת ילדים לתקשורת בונה נעימה ומכבדת דרך למידה משמעותית.

איים של חדשנות:

העצמת עבודת חקר בנושא תקשורת בתוצר הסופי: פרזנטציה בדרך יצירתית ופורצת דרך באמצעות כלי מדיה והכשרת התלמידים ביכולת העמידה מול קהל והצגת התהליך עד לקבלת התוצר תוך שילוב דמות תורנית ו/או דמות ארץ ישראלית הראויה להערכה ולמידה מתכונותיה כדרך חיים בתחום התקשורת בדגש על תקשורת בין אישית.

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:ברכה דעבול
טלפון:09-8611814
טלפונים נוספים:09-8823168
פקס:09-8622821
כתובת:החינוך העברי 1 נתניה
פנה ישירות לביה"ס
RAN_3812.JPG