אמית עמיטל

דף הבית >  אמית עמיטל
חמ"דיסודי
 
 

שם הייחודיות:


בית ספר של ה"עולם האמיתי" - פריצת גבולות הכיתה ושכבות הגיל תוך יצירת נקודות ממשק בין תחומי הדעת

מספר תלמידים בתשע"ט: 222

הבטחה חינוכית:


אנו מאמינים בחינוך המכוון לאדם, מתמקד בפרט ובצרכיו. אנו שואפים לטפח גישה של היכרות, אחריות ואהבה לסביבה הקרובה והרחוקה האנושית והטבעית מתוך הבנת הקשרים ביניהן. אנו פועלים כדי לפתח בוגרים עצמאיים וסקרנים האוהבים ללמוד ורואים לנגד עיניהם את טובתם, טובת החברה, טובת הקהילה, המדינה והסביבה בה הם חיים. בוגרים מעורבים העשויים להשפיע על סביבתם ולקדם אותה מתוך סבלנות, כבוד והקשבה לצרכי החברה.

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

בחיבור בין הסביבה הפיזית והאנושית אנו שואפים למתן ביטוי לעוצמות ולחזקות של כל תלמיד, תוך גילוי עולמו הפנימי והבלטת כישוריו הייחודיים. זאת במקביל לתוכן המחבר אותו למקום ,לזמן ולשילוב בין הקודש והחול כהשקפת עולם.
אנו מאמינים "שהתורה והחיים שלובים זה בזה ". סדר היום של ביה"ס מאפשר אינטראקציה דו גלאית מגוונת המעבירה מסר של סובלנות, כבוד והתמודדות עם שוני ופיתוח כישוריהם החברתיים של התלמידים. אופן ההוראה הינו דרך למידה תהליכית, בהקשר, בהבנת מצבי חיים באופן המשקף את מורכבות העולם האמיתי ומקנה ללומד יכולת התמודדות ומשמעות. 

מימד קהילתי

מימד קהילתי

אנו מאמינים בכוחה של הקהילה לסייע לפרט ובכוחו של הפרט להיות חלק מקהילה ובו בזמן לצמוח כאינדיבידואל בעל אישיות יוצרת ולומדת.
על כן אנו שואפים לפתח קהילה מעורבת תוך קידום מיומנויות חקר ופועלים לקראת הקמת קבוצות מנהיגות סביבתית. קבוצות שתהיינה גרעין להובלת תהליכי שינוי שתוצאתו מעורבות אזרחית פעילה והטמעת התנהגות סביבתית בקרב קהילת ביה"ס תלמידים ,מורים והורים.
 
ביה"ס ממפה את סביבתו לצורך יצירת שיתופי פעולה עם אנשים, ארגונים ומוסדות בקהילה. גורמים שיסייעו ביצירת למידה משמעותית, מגוונת ורלוונטית לעולמם של התלמידים.

מימד ארגוני

מימד ארגוני

צוות מורים מטמיע את תהליך פיתוח ייחודיות ביה"ס בליווי יועץ מטעם אגף מו"פ ניסויים המוביל את עקרונות הלמידה החוץ כיתתית והבנת תכלית הייחודיות. על מנת לקדם את תהליך הלמידה הבית ספרי מונו רכזי ייחודיות הנפגשים שעתיים בשבוע לפגישת עבודה של למידת עמיתים, רפלקציה ומשוב לסרוגין עם מנהלת ביה"ס וצוות המורים. מינוף הייחודיות מעוגן במערכת שעות הלימוד של כתות א-ב.

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

צוות מורי בית הספר מורכב מאנשים אוהבי אדם, השואפים ללמוד, לצמוח ולהתפתח. תוך מוטיבציה להיות מבוגרים משמעותיים עבור תלמידי בית הספר.
למורים חופש בחירה ללמד בדרכים חדשות. עובדה המעצימה את מקצועיותם , מגבירה את המוטיבציה ויוצרת תחות גאווה ושייכות לביה"ס.
הייחודיות מציעה לצוות ביה"ס תכלית, יעוד, ערך וכיוון חדש. כזה המאפשר להביא לידי ביטוי כשרונות ויכולות אישיים.
דרכי ההוראה ומנגנוניה מאפשרים לשלב את הנרטיב האישי בסביבת העבודה המעשירה את חווית המלמד תוך מתן דגש רב על פיתוח כלים וכישורים חברתיים ועל בניית שפה משותפת, מכבדת ומאפשרת דיאלוג, שבה מוגדרים מסגרת וגבולות ומוצעות דרכי התמודדות אפשריים.
צוות ההנהלה רואה כצעד חשוב ומשמעותי להצלחה בהידוק וחיזוק הקשרים החברתיים והמקצועיים בין חברי הצוות ובין קבוצות הלמידה השונות כמאפשרים פיתוח דרכי הוראה חדישים ומגוונים המזיזים מאזור הנוחות.
כמו כן אנו רואים חשיבות רבה בחניכת מורים חדשים והשתלבותם בצוות ובלקיחת חלק בתהליכי הלמידה המשתנים בבחינת "מרבה עצה מרבה תבונה"

איים של חדשנות:

ביה"ס מפתח למידה השוזרת ידע והקניית מיומנויות למידה בתחומי דעת שונים תוך העמקת הקשר והחיבור בין הדיספלינות. ניתן דגש על חווית לימוד מעשירה ומעמיקה הפורצת את כותלי הכיתה בשילוב למידה דו גלאית שמשמעותה העצמה של הבוגרים יותר והצעירים בעבודתם המשותפת, תוך חידוד ההבנה שלגיל אין משמעות בלמידה ואינו גורם מעכב, השאלה העומדת במרכז "לא הלמה? אלא האיך ?".

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:שרונה קרסנר
טלפון:09-8351034
טלפונים נוספים:09-8352875
פקס:09-8659532
אתר אינטרנט:לחץ כאן
כתובת:אלנקווה 10 נתניה
פנה ישירות לביה"ס
1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG 12.JPG 13.JPG 15.JPG 16.JPG 17.JPG 18.JPG 25.JPG 26.JPG 28.JPG 29.JPG