אמית אורגד

דף הבית >  אמית אורגד
חמ"דיסודי
 
 

שם הייחודיות:


"אמנויות ותקשורת ככלי לביטוי עצמי ולמעורבות חברתית"
 
מספר תלמידים תשע"ח:  145

הבטחה חינוכית:


בית הספר מכין את התלמידים לעולם טכנולוגי ותקשורתי של עידן המסכים. בעידן זה הטכנולוגיה מאדירה את המשתמש הבודד שהופך מצרכן תקשורת גם ליוצר שלה. מציאות זו דורשת חוסן רגשי המאפשר, מודעות עצמית, מציאת הייחודיות והכישרון האישי, ויכולת לעבוד עם הזולת, גם אם הוא רחוק גיאוגרפית ותרבותית. המציאות הזו דורשת חוסן מוסרי המאפשר צריכה ביקורתית של שטף התכנים, ויצירת תכנים מתוך רגישות מוסרית והלכתית לצדק חברתי, לרגשות הזולת ולטעם הטוב. כמו כן, נדרשת השכלה רחבה ושליטה במיומנויות ביטוי ובמגוון שפות (שפה חזותית, מוסיקלית, מילולית ועוד) שיאפשרו יצירה של תכנים ראויים. בית הספר עובד עם התלמידים במישור הרגשי, המוסרי, ובמישור הידע והמיומנויות, בהתאם ליכולת האינדיבידואלית והנטיות של כל אחד.

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

תכנית לימודי הליבה, כפי שנלמדת בכל מוסדות החמ"ד, מעובה ומועשרת בתכנים מתחום האמנויות והתקשורת. בכיתות הלימוד הצעירות, עוסקים באמנויות ובתקשורת בינאישית. בשנים המאוחרות יותר, מתרחב המעגל גם לתקשורת המונים לסוגיה. תהליך הלמידה הוא ספירלי, כך שבמהלך הלימודים התלמיד מעמיק ומרחיב את ידיעותיו ואת המיומנויות שלו בתחומים השונים. לימודי הליבה ולימודי התקשורת והאמנויות משולבים זה בזה ומוסיפים זה לזה עומק ורלבנטיות.

מימד קהילתי

מימד קהילתי

בית הספר מקיים קשרים עם תחנת הרדיו המקומית ובכיתות הגבוהות נקיים למידה ושידורים משותפים. כבית ספר צומח, אנו מבססים את דפוסי עבודת צוות ביה"ס עם ההורים ופועלים ליצירת קהילה פעילה סביב בית הספר.
נוצרו קשרים ראשוניים עם החוג לתקשורת במכללה האקדמית של נתניה ונבחנות דרכים לשיתוף פעולה.

מימד ארגוני

מימד ארגוני

צוות ההוראה מתכנס אחת לשבוע ודן בתכנית הלימודים של כל המקצועות לאותו השבוע. הצוות מעמיק ומרחיב את תכנית הלימודים במקצועות הליבה על ידי יצירת אינטגרציה עם מקצועות התקשורת והאמנויות. כל שבוע נבנית תכנית לימודים המערבת את מקצועות הייחודיות עם מקצועות הליבה וקשורה לאירועי הזמן, ללוח השנה והאירועים האקטואליים.
בשעות קבועות במערכת השעות נערכת למידה החורגת ממבנה כיתות האם ומקצועות הייחודיות נלמדים בקבוצות קטנות.
צוות בית הספר אשר נבחר בקפידה פועל כארגון לומד. בית הספר מטפח למידה הדדית, המורים צופים בשעורי עמיתיהם, נותנים משוב ודנים באתגרים החינוכיים והתכניים ובאופן בו ניתן להשביחם.

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

בית הספר כמוסד צומח, בוחר בקפידה את צוות ההוראה. הצוות מורכב ממורות צעירות חדורות מוטיבציה המצוידות במיומנויות הוראה חדשניות הנלמדות במכללות בימים אלה.
הצוות נדרש ומקיים גמישות גבוהה המאפשרת אינטגרציה בין תחומי הלימוד השונים וכן למידה הדדית כדבר שבשגרה.
כל הצוות פועל ברוח החמ"ד.

איים של חדשנות:

הלמידה בבית הספר היא למידה אינטגרטיבית המבוססת על קרבה לעולם התוכן של התלמידים ועל יצירת חוויה המערבת רגש וקוגניציה. אנו מחוייבים ליצר מעורבות של התלמידים בלמידה וביצירה ומעורבות חברתית.

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:אורית מילגרום
טלפון:09-8622720
פקס:09-8622720
כתובת:התנאים 7 פינת מרטין בובר נתניה
פנה ישירות לביה"ס
חוקרים את הסביבה בשיעור מדעים מסיבת חנוכה מציירים מנדלות. תקשורת תוך אישית מתארים את נקודות האור לכל חבר/ה בכיתה עובדים על תקנון ביהס שרים התקווה בכוונה רבה ביום הזיכרון לרבין