אמית אורגד

דף הבית >  אמית אורגד
חמ"דיסודי
 
 

שם הייחודיות:


 "כשערכים ואומנות נפגשים".
 
מספר תלמידים תשע"ט:  155

הבטחה חינוכית:


בית הספר דוגל במצוינות במישור הפדגוגי-ערכי-אומנותי, לאור הסיסמא "תורה אור ודרך חיים", על פי הפסוק בספר משלי.

התוכנית "כשערכים ואומנות נפגשים" נבנתה מתוך אמונה כי ישנו קשר חיובי של הפריה והעשרה בין תחום האומנות לבין הלמידה בכלל תחומי הידע. האומנות מבטאת פוטנציאל, כושר וכשרון של העושה, האמן. לתפיסתנו, שילוב תחומי האומניות בלמידה  בינתחומית בשלל מקצועות הליבה מעמיקים את התפיסה, ההבנה וההעמקה בחומר הלימודית.

לכל מילה בסיסמא  משמעות:  תורה – ערכי היהדות, הבסיס החינוכי של החמ"ד, וגם לימוד – רכישת ידע בתחומי הדעת השונים. אור – הפצת הטוב, היחס לזולת וגם רמז לשם בית הספר –אורגד.  דרך חיים – מימוש הערכים, הידע, והכישרון כדרך חיים.

בוגר בית הספר יצוייד במיטב הכלים הפדגוגים (מצויינות לימודית מוכוונת) והערכיים (ברוח החמ"ד), זאת בנוסף להערה בתחומי האומנויות השונות.

בבית הספר מושם דגש על מיצוי כישרונות ויכולות התלמידים. כל תלמיד בבית הספר מביא לידי ביטוי את עולמו האישי – והתוצרים  מעטרים את מרחב בית הספר.

אנו בבית חינוך אמי"ת אורגד עמלים באהבה ויוצרים תשתית חינוכית ורגשית ובה תנאי למידה מיטביים ככל הניתן. מענים אלה כוללים בין היתר  את נושא קידום הלמידה הרגשית והחברתית בבית הספר במסגרת שיעורי כישורי חיים, שיעורי חינוך מתוך אמונה וקבוצות רגשיות.

 

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

תכנית לימודי הליבה, כפי שנלמדת בכל מוסדות החמ"ד, מעובה ומועשרת בתכנים מתחום

האמנויות והתקשורת, בדגש על מיצוי ומצויינות. תוכנית הדגל הייחודית הינה "כשערכים ואומנות נפגשים".

עקרונות התוכנית: לכל חודש נקבעו שלושה נושאים –

* נושא ערכי על פי ערך החינוך החברתי,

* נושא החודש על פי אירועים החודש והתקופה

* נושא אומנותי המורכב מיוצר ותחום יצירתי.

 

שלושת הנושאים משתלבים יחדיו ויוצרים מארג ערכי שלם המקיף את חיי התלמיד היהודי דתי מבחינה ערכית, חברתית והלכתית, סביב לוח השנה העברי. בנוסף, נושאים אלו ישתלבו מידי חודש בתוכנית הליבה הלימודית.

 

הרעיון שעומד בבסיס התוכנית הינו הסינרגיה הנוצרת בין הפדגוגיה לאומנות.  ניתן ורצוי לשלב תכנים אומנותיים בתוך תוכנית הלימודים המוגדרת.  התלמידים חווים חווית למידה מסוג אחר - התורמת לעידוד יצירתיות, כושר הבעה בכתב ובע"פ, וביטחון עצמי.

 

מימד קהילתי

מימד קהילתי

כבית ספר צומח, אנו מבססים את דפוסי עבודת צוות ביה"ס עם ההורים ופועלים ליצירת קהילה פעילה סביב בית הספר

בכל שנה מתקיימות פעילויות למשפחה – הפרשת חלה לאמהות וסבתות, "בית מדרש"  להורים ועוד. בית הספר רואה בהורים ובמשפחות חלק בלתי נפרד מהתהליך החינוכי – ופועל ליצירת סביבה קהילתית תומכת. לא לחינם הביטוי השגור בעל פה ובכתב הינו "משפחת אמי"ת אורגד".

 

מימד ארגוני

מימד ארגוני

צוות ההוראה מתכנס אחת לשבוע ודן בתכנית הלימודים של כל המקצועות לאותו השבוע. הצוות מעמיק ומרחיב את תכנית הלימודים במקצועות הליבה על ידי יצירת אינטגרציה עם מקצועות התקשורת והאמנויות. בשעות קבועות במערכת השעות נערכת למידה פרטנית בקבוצות קטנות, הן לקבוצות מיצוי והן לקבוצות מצוינות.
צוות בית הספר אשר נבחר בקפידה פועל כארגון לומד. בית הספר מטפח למידה הדדית, המורים צופים בשעורי עמיתיהם, נותנים משוב ודנים באתגרים החינוכיים והתכניים ובאופן בו ניתן להשביחם.

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

בית הספר כמוסד צומח, בוחר בקפידה את צוות ההוראה. הצוות משילוב של מורות צעירות  וותיקות חדורות מוטיבציה המצוידות במיומנויות הוראה חדשניות הנלמדות בימים אלה
הצוות נדרש ומקיים גמישות גבוהה המאפשרת אינטגרציה בין תחומי הלימוד השונים וכן למידה הדדית כדבר שבשגרה.כל הצוות פועל ברוח החמ"ד. 

איים של חדשנות:

שילוב הערכים והאומנות בסינרגיה בא לידי ביטוי בכל אחד מתכני הלימוד.

הלמידה בבית הספר היא למידה אינטגרטיבית המבוססת על קרבה לעולם התוכן של התלמידים ועל יצירת חוויה המערבת רגש וקוגניציה. אנו מחוייבים ליצר מעורבות של התלמידים בלמידה וביצירה ומעורבות חברתית.

בנוסף, כלי ההערכה והמדידה בבית הספר מבוססים על הנדרש בחטיבות הגבוהות מתוך כוונה לייצר המשך טבעי לבוגרנו, והתאמה מלאה לדרישות כבוגר בית הספר.

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:אורית מילגרום
טלפון:09-8622720
פקס:09-8622720
כתובת:שרת 21 נתניה
פנה ישירות לביה"ס
20180823_152220.jpg 20181003_132616.jpg 20181010_104153.jpg 20181010_130817.jpg 20181011_093618.jpg 20181016_083935.jpg 20181029_075353.jpg