תשרי

דף הבית >  תשרי
ממלכתייסודי
 
 

שם הייחודיות:


"קשרים וכישורים- תקשורת אישית ואנושית"
שנת הקמה של בית ספר: 2009
מספר תלמידים תשע"ח:  546

הבטחה חינוכית:


בית הספר חורט על דגלו את ערך אהבת האדם. בית הספר שואף לבוגר המודע ליכולותיו ולכישרונותיו ומצטיין בהם, בעל מיומנויות למידה רחבות, בטוח בעצמו, בעל מיומנויות תקשורת בינאישיות טובות. בית ספר תשרי הינו בית ספר לקשרים וכישורים. קשרים- אנו מאמינים כי תקשורת היא הבסיס לחיים תקינים כאנשים בחברה. התקשורת באה לידי ביטוי בקשר בין תלמיד לתלמיד, בין מורה לתלמיד, בין המורים לבין עצמם, בין מורים להורים, בין תלמידים להורים ובין כל קהילת בית הספר עם הסביבה הרחבה יותר. בבית הספר נטפח מיומנויות תקשורת באמצעים שונים ונלמד על סוגי התקשורת השונים. כישורים- אנו מאמינים כי בכל תלמיד ותלמידה טמונים כישרונות. מחובתנו לעזור לתלמידים לזהות את כישוריהם, לחזקם ולהשתמש בהם ככלי למידה.

מימד קהילתי

מימד קהילתי

הורים ביה"ס מהווים ציר חשוב ומרכזי בהצלחתו של ביה"ס. התקשורת עם ההורים הינה נדבך משמעותי המאפשר לכל הורה להביא לידי ביטוי את דעותיו, כישוריו ורעיונותיו באמצעות פעילויות חברתיות, שותפים בוועדות, מעגלי שיח קבועים הורים-מנהלת, עיתון ביה"ס, חוזר חודשי המסכם את רועי החודש, מערכת ממוחשבת מתוקשבת- סמארטסקול ועוד.
קשרים בין אישיים בין קהילת ביה"ס לבין הקהילה החיצונים מהווים אמצעי חשוב לחינוך לערך אהבת האדם. אנו מאמינים כי באמצעות תרומה אקטיבית לקהילה, תלמידנו יכירו בחשיבות הנתינה יכירו בחשיבות הנתינה לאחר וקבלת השונה.

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

בבית הספר מתקיימת למידה חווייתית ומשמעותית. אנו מאמינים כי למידה המפגישה את התלמיד עם כישוריו תוביל ללמידה משמעותית ולתחושת מסוגלות עצמית. בית הספר מזמן לתלמידים את האפשרות לאתר את כישוריהם וחוזקותיהם האישיים ולהביאם לידי ביטוי במגוון תחומי לימוד. ניתן דגש ללמידת נושאים ממקצועות הליבה דרך האומנויות, הספורט, המוסיקה, החקלאות, הקולנוע והתאטרון. בבית הספר מתקיימות סדנאות למידה אותם התלמיד בוחר על פי העדפותיו וכישוריו: אומנומתיקה, ארכיאולוגיה, מוסיקה, תאטרון, קווילינג, מחשבים, תקשורת, אומנות, מסטר שף משחקי ילדות ועוד.

מימד ארגוני

מימד ארגוני

בבית הספר בעלי תפקידים רבים העובדים יחדיו כצוות אחד למימוש מטרותינו. בבית הספר מתקיימות שגרות עבודה קבועות, קיימים צוותים רב תחומיים העובדים בשיתוף פעולה. מערכת השעות מאפשרת למידה מגוונת לאורך השבוע כולו. עבודת הצוות מהווה מטרה בפני עצמה תוך שימת דגש על חוזקות חברי הצוות. העבודה בצוותים תוך שיתוף פעולה מהווה מודל לתלמידים ומשקפת את התקשורת האיכותית כערך מוביל בבית הספר.

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

ייחודיות בית הספר צמחה מתוך קהילת בית הספר מתוך ההכרה כי ההון האנושי מהווה מטרה בפני עצמה. בתפיסת בית הספר פיתוח הצוות החינוכי, תוך למידה מתמדת וחיזוק הכישורים האישיים של כל אחד מאנשי הצוות יוצרת חדר מורים מקצועי, איכותי, מחויב על בסיס אקלים בונה ומצמיח. צוות בית הספר מלווה על ידי מנחה מומחית תחום ועל ידי אנשי הדרכה רבים. בבית הספר צוות חינוכי צעיר, עם יכולת חשיבה מחוץ לקופסא, חדור חדוות יצירה ומוטיבציה גדולה לעבודה.

איים של חדשנות:

מיום הורים מסורתי לימי שיח. מאסיפת הורים למפגשי העצמה. פיתוח תוכניות לימודים רב תחומיות בהלימה לייחודיות. שיעורים בקו (שיעורים בהן שתי מורות מתחומי דעת שונים מלמדות יחדיו). סדנאות למידה מגוונות. שיעורי חקלאות. שגרות שיח קבועות כחלק מיום הלימודים.

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:יפעת מלכה
טלפון:09-8626247
טלפונים נוספים:
פקס:09-8626388
אתר אינטרנט:לחץ כאן
כתובת:תשרי 10 נתניה
פנה ישירות לביה"ס
14.JPG 17.JPG 20.JPG 27.JPG 28.JPG 30.JPG RAN_1986.jpg RAN_2024.jpg RAN_2042.jpg RAN_2059.jpg RAN_2062.jpg RAN_2064.jpg RAN_2066.jpg RAN_2074.jpg RAN_2084.jpg RAN_2090.jpg RAN_2104.jpg RAN_7554.JPG