שורשים

דף הבית >  שורשים
ממלכתייסודי
 
 

שם הייחודיות:


בית ספר על פי עקרונות החינוך הדמוקרטי -  ל"מסע אישי":
מרחב גשמי ורוחני, המכוון לסקרנות ועניין ומאפשר אוטונומיה ויצירה תוך שיתוף של תלמידים ומורים.
שנת הקמה של בית ספר: 1950
מספר תלמידים תשע"ט: 236

הבטחה חינוכית:


מ.ס.ע  א.י.ש.י
מ-מרחב
ס- סובלנות
ע- עניין
א- אותנטיות
י- יצירה
ש- שותפות
י- ידע
במסע האישי של תלמיד בבית הספר התלמיד ימלא את תרמילו בחוויות של התנסות פעילה, על פי התאוריה הפרוגרסיבית בחינוך, בחברה דמוקרטית. התלמיד יהיה שותף בבחירה ובאחריות בעיצוב המעגל האישי ומעגלי הקהילה בבית הספר. התלמיד יחווה בקהילת בית הספר אפשרות לביטוי אישי, שיח דיאלוגי שיוויוני ומכבד . בכך יצמח להיות אדם המכוון להמשך המסע במדינה דמוקרטית. כל תלמיד יחווה מרחב חינוכי המקדם צמיחה קוגניטיבית, אישית וחברתית, כל זאת בדגש על טיפוח מוטיבציה פנימית ואוטונומיה.

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

במסע הבית ספרי מביא לידי ביטוי את עקרונות המס"ע האיש"י: מרחב, סקרנות ועניין המאפשר אוטונומיה ויצירה תוך שיתוף בידע.
עקרונות אלו מיושמים בשלושה מעגלים: תפיסת הלמידה, מעורבות התלמידים וליווי אישי לכל תלמיד.
תהליך הלמידה יהיה בקהילות המקדמות אוטונומיה של הלומד, בחירה, אחריות ועניין. יינן דגש ומענה לסגנונות הלמידה השונים. המערכת הבית ספרית מציעה התנסויות בבחירה ואפשרות ללמידה דו גילאית.
מעורבות התלמידים תבוא לידי ביטוי ביצירת מסגרות מאפשרות שותפות ולקבלת החלטות לתלמידים בעלי תפקידים, בהשפעה על המרחב, באחריות ובשמירה על אווירה מגוננת ואינטימית. הליווי האישי והחברתי כוונתו לראות כל תלמיד כעולם ומלואו, יחיד ומיוחד.

מימד קהילתי

מימד קהילתי

מתוך תפיסת ה"מסע האישי" השותפות הינה אבן דרך. השותפויות השונות מעצימות את המסע האישי של התלמיד גם כחלק מהיותו חבר בקהילה. בית ספר יצור קשר עם קהלים שונים בסביבת בית הספר במטרה ולפרוץ את גבולות בית הספר.

מימד ארגוני

מימד ארגוני

לצורך יציאה למסע הבית ספרי מערכת השעות תאפשר התייחסות לשלושת המעגלים שצוינו בהיבטים הפדגוגיים: מעגל הלמידה, מעגל המעורבות והשותפות ומעגל הליווי האישי והחברתי. מערכת למידה בעלת מאפיינים של גמישות פדגוגית המאפשרת קבוצות בחירה ועניין, למידה רב גילאית, הוראה פורצת זמן מקום ודרך. הילדים יהיו מעורבים בתהליכים קהילתיים בית ספרים. הילדים יזכו לאפשרויות והזדמנויות לשותפות תלמידים בעיצוב המרחב הקהילתי המשותף. כל זאת במטרה לייצר אקלים חינוכי מיטיב ומאפשר צמיחה אישית וקהילתית.

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

צוות בית הספר מונה אנשי צוות ותיקים וצעירים מסורים, קשובים, בעלי ניסיון רב ובנכונות להוביל תהליכים חדשניים פורצי דרך. הצוות נמצא בתהליכי העצמה, גילוי הכוחות והחוזקות ומתן אפשרות ליצירה ויוזמה. תהליך הליווי לצוות נעשה בכוחות פנימיים ובליווי חיצוני.

איים של חדשנות:

מרחב כיתה א' המאפשר למידה אוטונומית, אינטראקטיבית, משחקית חווייתית ופעילה. מעגלי שיח כיתתיים המתקיימים פעמיים בשבוע ומאפשרים לכל תלמיד לבוא לידי ביטוי אישי במרחב שייכות מוגן. ימי שיא בית ספריים העוסקים בערכי ה"מסע האישי". ימים אלה נבנים ומופעלים ע"י הצוות התלמידים ומתקיימות בהם פעילויות שפרוצות את גבולות הכיתה בתוכן, בדרך העברה, ובמקום. חונכות תלמידי ה' את תלמידי כיתה א' דבר שיוצר העצמה של שני הצדדים.
שנה הבאה יורחבו האיים לשכבות השונות בביה"ס.
 

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:אורלי בן אדרת
טלפון:09-8330536
טלפונים נוספים:09-8623366
פקס:09-8628335
אתר אינטרנט:לחץ כאן
כתובת:דב גרונר 13 נתניה
פנה ישירות לביה"ס
1.JPG 2.JPG 3.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 10.JPG 13.JPG 17.JPG 18.JPG 30.JPG 31.JPG 32.JPG 34.JPG 36.JPG