רזיאל

דף הבית >  רזיאל
ממלכתייסודי
 
 

שם הייחודיות:


מרחב מאפש"ר - מרחב רגשי, פדגוגי וחברתי הבא לידי ביטוי בעקרונות של "בחירה" ו"ילדים מלמדים ילדים".
שנת הקמה של בית ספר: 1979
מספר תלמידים תשע"ט:  438
 

הבטחה חינוכית:


אנו מאמינים שבדרך של בחירה ו"ילדים מלמדים ילדים" יש חיבור למוטיבציה הפנימית של הילד המאפשרת צמיחה וביטוי למה שהוא רוצה ויכול להיות. בדרך זו הילד לומד מתוך התרגשות, עניין ויצירה, רוכש בטחון ומביא לידי ביטוי את כישוריו. אנו מאמינים שילד שלומד במרחב מאפש"ר - אחריות, שייכות, מימוש פגישה עם עצמו ואחרים ורב תרבותיות - יגדל להיות מבוגר לומד ומתפתח, משתף ומפיץ את הידע שלו, שלם עם עצמו ומרגיש חלק מהקהילה.
"אני סובר שהאופן הטוב ביותר לחיות הוא תוך כדי שאיפה מתמדת להיות טובים יותר משהננו" (סוקרטס)  

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

הילדים בוחרים את הנושאים, השותפים, האופן בו ילמדו והמרחבים בהם ילמדו. בתהליך של "ילדים מלמדים ילדים" יש שיתוף, פרסום והפצה של הידע בדרכי ביטוי שונות לבחירת הילד. המורים מלווים את התהליך תוך התייחסות אישית לכל ילד ובצמתי הערכה המאפשרים שינוי, שיפור וקידום הילד בהיבטים קוגניטיביים, חברתיים ורגשיים.

מימד קהילתי

מימד קהילתי

הנהגת ההורים שותפה לתהליכים הבית ספריים ולתהליכי השינוי. אנו מנהיגים מדיניות של "דלת פתוחה" שיח מכבד ומשותף. בית הספר מהווה בית למתנ"ס גבעת האירוסים וצוות ביה"ס, בשיתוף עם צוות המתנ"ס וההורים מקדמים יחד תהליכים למען הקהילה. תלמידי בית הספר מובילים מזה שנים תהליכים בתחום איכות הסביבה ומאמצים את שמורת האירוסים.

מימד ארגוני

מימד ארגוני

למורים יש זמן קבוע ללמידה ויצירה המאפשר "למידה תוך כדי תנועה" ופיתוח מסגרות שתתנה מענה לבחירה ולאפשרויות ביטוי של הילדים.
הלמידה בארגון - הן של הילדים והן של המורים נעשית בדרך של חקר, התנסות, הרחבת הידע והפצתו לאחרים.

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

צוות ביה"ס פועל מתוך אהבה וכבוד לכל באי ביה"ס. הצוות לומד ומתפתח בתהליך מתמשך ובדגש על למידה והתנסות בפדגוגיות חדשניות ובהוראה דיפרנציאלית המאפשרות ביטוי לכישוריו וצרכיו של כל ילד. למורים, כמו לתלמידים יש בחירה - בפדגוגיות החדשניות המיושמות בכתתם, במסגרות הפיתוח המקצועי ובאופן שבו מבטאים את הידע. צוות המורים מקיים תהליך של למידת עמיתים באמצעות תצפיות, משובים ובנייה משותפת של יחידות הוראה ייחודיות.

איים של חדשנות:

בביה"ס מסגרות רבות של "ילדים מלמדים ילדים" - כתתיות, שכבתיות ובית ספריות. בביה"ס - תכנית ייחודית - "יוצאים לדרך ארץ" - תכנית העוסקת בהיבטים של זכויות ובדגש על חיזוק התנהגויות חיוביות - לימודיות וחברתיות.

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:יעל לוי-פרג'
טלפון:09-8351185
טלפונים נוספים:09-8358142, 09-8358142
פקס:09-8655667
אתר אינטרנט:לחץ כאן
כתובת:חבצלת החוף 3 נתניה
פנה ישירות לביה"ס
1.JPG 4.JPG 6.JPG 9.JPG 12.JPG 15.JPG 16.JPG 17.JPG 18.JPG 19.JPG 23.JPG 24.JPG 25.JPG 26.JPG 30.JPG