נעמי שמר

דף הבית >  נעמי שמר
ממלכתייסודי
 
 

שם הייחודיות:


"בית ספר משוחח"
שנת הקמה של בית ספר
:  2007   תשס"ז -תשס"ח
מספר תלמידים שנה"ל תשע"ח:  492
כתובת האתר:  http://www.nshemer.netanya-edu.org.il

הבטחה חינוכית:


בית הספר מקדם באופן שוטף ויומיומי את מיומנויות השיח הן ככלי מקדם למידה והן ככלי המקדם תקשורת בינאישית מקרבת. שיח הוא אמצעי ליצירת אקלים חינוכי מיטבי, שיח מקדם פדגוגיה מיטבית כחלק מלמידה משמעותית בתחומי הדעת השונים ושיח הוא מיומנות חברתית אנושית. השיח מקודם בין כל באי בית הספר

בוגר ראוי של בית ספר משוחח מיומן בהקשבה ופתוח לייחודו של האחר, בוגר המחובר יותר להבנת סיטואציות מורכבות ויודע למנוע עימותים או לפתוח אותם באופן יעיל.

 

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

בית הספר פועל במודל של שיח פדגוגי מיטבי בכיתות: בין התלמידים לבין עצמם, בין המורה לכל אחד מהתלמידים ולכיתה כלל. במסגרת זו נפרץ המודל המסורתי של המורה המרצה בפני מליאה והלמידה מתבצעת באופנים שונים המאפשרים לתלמידים שיח, הבעה עצמית בדרכים שונות, עידוד החשיבה בעזרת סיעור מוחות ולבסוף גם תוצרים שמביאים את עצמיותם במיטבה ועל כך הם מוערכים במקום באופן ההערכה המסורתיים. בנוסף מאפשר השיח למידה משמעותית: על עצמי ועל הדרך לנהל תקשורת מיטבית עם הסביבה תוך שימור הזהות האישית וכן, למידה של השפה ככלי רב עוצמה לקידום מטרותיו ועמדותיו של הפרט בתוך הקבוצה ושל הקבוצה בתוך הכלל. ולבסוף, הלמידה המשמעותית מתבצעת מתוך ההקשבה לזולת והלמידה בצוותא. זו הפנמת העובדה שהלמידה המשמעותית ביותר שלנו מתבצעת עם עמיתנו, כשאנו לומדים ומלמדים בעת ובעונה אחת, תורמים ונתרמים במקביל.

מימד קהילתי

מימד קהילתי

שיח הוא כלי רב עוצמה לתקשורת בין אנשים בכל מעגלי העשייה הבית ספרית. קהילת בית הספר היא שותפה פעילה לשפת השיח המתפתחת וההורים הם חלק מהמעגלים היוצרים שיח. פלטפורמה מרכזית לכך הם ימי ההורים שהפכו לימי שיח והימים הקהילתיים השונים.

מימד ארגוני

מימד ארגוני

הייחודיות מצריכה הפנייה שלמרחבי זמן, מקום ותמיכה וליווי מקצועיים. המערכת הבית ספרית מאפשרת קבועי זמן בתוכה לקיום של שיח חברתי רגשי במליאה, בקבוצות קטנות ובאופן פרטני. בנוסף, שעות תגבור רבות שמוענקות לכיתות המאפשרות פיצולים לקבוצות לימוד קטנות יותר, מאפשרות שיח פדגוגי מיטבי ועבודות עומק המניבות תוצרים משמעותיים. גם המבנה הארגוני שלבית הספר: רכזות בתים – שכבת א-ב, ג-ד, ה-ו. וניהול קרוב של הפעילות הפדגוגית והחברתית במסגרת הבית - תומך בקידום הייחודיות כפי שהוצגה.

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

הייחודיות מובילה שיח בכל מעגלי הבאים בשערי בית הספר. בין השאר מתבצע שיח שוטף גם של מורים עם מורים וגם של מורים עם הנהלת בית הספר. השיח הפתוח מאפשר העצמה מקצועית דרך למידת עמיתים לצד הכלה רגשית ותמיכה ושייכות של המורים למקום העבודה שלהם.

איים של חדשנות:

 

 

"בית ספר משוחח"- שיח הוא אמצעי ליצירת אקלים חינוכי מיטבי, שיח מקדם פדגוגיה מיטבית כחלק מלמידה משמעותית בתחומי הדעת השונים ושיח הוא מיומנות חברתית אנושית מהמעלה הראשונה. בבית הספר אנחנו שמים דגש על שיח בין כל מעגלי באי בית הספר: תלמידים-תלמידים, תלמידים-מורים, מורים-מורים, תלמידים-מורים-הורים. מושג השיח יכול לבוא לידי ביטוי בין אדם לאדם, בין אדם לעצמו, בין אדם לרעיון/ לטקסט וכו'. הביטוי של שיח יכול להיות מילולי, טקסטואלי, אומנותי, תיאטרלי או מוסיקלי. 

בבית הספר מתקיימות בשנים האחרונות פלטפורמות לשיח הן של תלמידים בוגרים המנחים שיח בכיתות צעירים הן של הורים והן של תלמידים מול הצוות בקבוצות קטנות.פרטי התקשרות:

מנהל/ת:מזל דיין
טלפון:09-8823908
פקס:09-8320378
אתר אינטרנט:לחץ כאן
כתובת:לאון רייך 4 נתניה
פנה ישירות לביה"ס
1.JPG 2.JPG 3.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG 11.JPG 14.JPG 15.JPG 17.JPG 18.JPG 19.JPG 20.JPG 21.JPG 23.JPG 24.JPG 25.JPG 26.JPG 27.JPG 28.JPG 29.JPG