לאה גולדברג

דף הבית >  לאה גולדברג
ממלכתייסודי
 
 

שם הייחודיות:


"מורשת מצמיחה ע.ת.י.ד"

מספר תלמידים - 560 

הבטחה חינוכית:


בית הספר "לאה גולדברג" שהוקם במלאת 100 שנים להולדתה של זוכת פרס ישראל לספרות, משמש בית חינוך מכיל, מטפח, מעצים ומלמד לכל הבאים בשעריו. ייחודו של בית הספר כממלכתי ברוח מורשת ותרבות ישראל בכך שהוא מבנה על יסודות העבר את עתיד בוגריו. לצד למידה בחברותא, חונכות וטיפוח השיח הדבור, נבנים תחומי העתיד:
מדעים, מחשבים ומתמטיקה המפתחים חשיבה מסדר גבוה חוויה, עשייה ולמידה משמעותית אלה, משפיעים על זהות התלמידים ונותנים מענה לייחודיותו תוך טיפוח "שלם בתוך שלמים".
שנת הקמה של בית ספר: 2011
מספר תלמידים תשע"ט:  546
 

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

בבית ספרנו ירושת העבר, היהודית, ציונית אזרחית, נבחנת באמצעות דילמות וסוגיות עכשוויות המובילות ללמידה ולעשייה משמעותית בהווה. סוגיות אלו מהוות מרחב לבירור ולגיבוש של ערכים, תרבות, ייחודיות ודעת. אנו מכירים בציר הזמן כרצף בעל משמעות מכוננת, המשפיע על עיצוב זהותם של הפרט ושל החברה, תוך מתן כבוד לעבר, מעורבות בהווה ותחושת אחריות לעתיד

מימד קהילתי

מימד קהילתי

שלוש פעמים בשנה נפגשת קהילת לאה גולדברג לעשיה ערכית משותפת. כמו כן נפגשים הורים עם צוות הנהלה וצוות המורים בזמנים קבועים לשיח חינוכי משותף.

מימד ארגוני

מימד ארגוני

אנו מאמינים כי כל תהליך מובנה תורם לשיפור ההווה ובניית העתיד לכן ההובלה האירגונית של בית הספר מושתת על צוותי חשיבה, המקיימים מפגשים קבועים לצורך שיח ומיקוד בתחומי הייחודיות, האקלים המיטבי ובתחומי הליבה, מבררים את הצרכים, כותבים ומטמיעים תוכניות למידה משמעותית ורלוונטית ארוכות וקצרות טווח, תוך איסוף נתונים והערכתם .

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

צוות בית הספר עובר פיתוח מקצועי מתמיד בנושאים שוטפים בפיסגה ובאמצעות אנשי תוכן שמגיעים על בסיס קבוע לבית הספר לצרכי העשרה. לצורך גיבוש הייחודיות הוקם "צוות ייחודיות "המשתלם אחת לשבועיים ואחראי על כתיבת תוכניות לימודים המשלבות לימודים יהודיים- ציוניים ואזרחיים בנושאי הלימוד של משרד החינוך. הצוות משלב שיעורים מתוקשבים ביחידות אלה כחלק מלמידה משמעותית וחווייתית את זהותו היהודית- ציונית- אזרחית.

איים של חדשנות:

בית ספר "לאה גולדברג " קיבל אות מצוינות בחינוך יהודי-ציוני-אזרחי ומוביל את בוגריו למצוינות ערכית ולימודית – המקדמת מצוינות בחינוך יהודי, ציוני אזרחי, ומובילה את התלמידים למצוינות בתחום ערכים, מורשת ותרבות ישראלית.

 
 
 

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:דיתי פרוור
טלפון:09-8626447
פקס:09-8913540
אתר אינטרנט:לחץ כאן
כתובת:רח' הרטום 33 נתניה
פנה ישירות לביה"ס
1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG 11.JPG 12.JPG 15.JPG 16.JPG 17.JPG 66.JPG 777.JPG