יונתן

דף הבית >  יונתן
ממלכתייסודי
 
 

שם הייחודיות:


 "אדם, סביבה וקהילה " 
שנת הקמה של בית ספר: 1950
מספר תלמידים תשע"ט: 578
 

הבטחה חינוכית:


תפיסת העולם החינוכית ב"יונתן" מאמינה כי האדם הינו "תבנית נוף מולדתו" וכי אדם, סביבה, חברה וקהילה

 

מקיימים בינהם קשרי גומלין ומהווים נכס ללמידה והתפתחות.

תפיסת העולם החינוכית ב"יונתן" מאמינה כי האדם הינו "תבנית נוף מולדתו" וכי אדם, סביבה, חברה וקהילה מקיימים ביניהם קשרי גומלין ומהווים נכס ללמידה והתפתחות.
צוות בית הספר מחנך את תלמידיו ותלמידותיו – לאזרחות פעילה, יזמות ומנהיגות תוך הקניית ערכים של מעורבות, אחריות ופרו אקטיביות חברתית, סביבתית וקהילתית לרווחתם האישית ולרווחת החברה והסביבה.

חווית הלמידה בבית הספר "יונתן" מבטאת תפיסה הומניסטית חברתית, המשלבת את פיתוח אישיותם וכישוריהם של הלומדים, מתן ביטוי לייחודם באקלים של מוגנות, כבוד הדדי ואווירת שותפות ודיאלוג בין כלל חברי הקהילה.
אנו פועלים לפתח בוגרים ובוגרות בעלי רוחב אופקים וידע עולם, תלמידים ותלמידות בעלי חשיבה יצירתית ויזמית, המשלבת סקרנות, הנעה פנימית ללמידה, ידע ומיומנויות בכלים טכנולוגיים מתקדמים לטובת פיתוח בר קיימה ולמען בניית סביבה ואקלים מיטביים.מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

ב"ס "יונתן" פועל לקידום למידה משמעותית ועדכנית, שמובילה להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות אישית ובית ספריתצוות ביה"ס מאמין, שהחינוך הוא מעשה מכוון המסייע בהתפתחותם של הלומדים וביצירת אוירה של חום ואהבה, כבסיס לעיצוב אדם, המכיר בערך עצמו ומשתלב בסביבתו תוך פיתוח אחריות, מעורבות ומחויבות, תוך עידוד לתרבות של מצוינות בהוראה, בלמידה ובחינוך, תוך עידוד של יצירתיות וביטוי עצמי
ב"יונתן" מורים מלמדים בסביבות למידה מגוונות וחדשניות בתוך ומחוץ לבית הספר בסביבתו הטבעית הקרובה תוך יצירת פדגוגיה חדשנית, פורצת דרך, המתבססת על חזקות בית הספר ומושגי המפתח של מקום, פעילות, שותפים, הערכה וזמן. ב"יונתן" ישנה פינת חי אורבנית מטופחת,פינת זוחלים נדירים בהם מטפלים ילדי בית הספר באופן קבוע ושם מתקיימים שיעורים בתחומי התוכן השונים

מימד קהילתי

מימד קהילתי

"יונתן" נמצא בסביבה הקרובה לטבע, למרגלות גבעות הרי גרינטל, ומנצל את המשאבים הטבעיים ללמידה וכן לעשייה לשימור הסביבה הקרובה יחד עם גורמים מהרשות העירונית וגופים בעלי אג'נדה סביבתית מובהקת כמו הרשת הירוקה, החברה להגנת הטבע וגופים חברתיים וקהילתיים שונים.

בבית הספר יונתן שמים דגש על מעורבות משמעותית של התלמידים בסביבה האורבנית והטבעית. תלמידי בית הספר פועלים למען קשרי קהילה מיטביים עם הדיירים השכנים ועם מוקדים קהילתיים לאורך כל השנה. יצירת קשרי הקהילה הוא ערך עליון ואנו פועלים למען פיתוח פרויקטים ייחודיים בתחום. קהילת הורי בית הספר מעורבת ויוזמת פעילויות למען קהילת תלמידי והורי בית הספר .

מימד ארגוני

מימד ארגוני

ייחודיות בית הספר משתלבת בכלל תהליכי העבודה והמבנה הארגוני של ביה"ס. משאבים ותקציבים מופנים לטיפוח סביבות הלמידה הייחודיות ותוכניות הלימודים נשזרות בתכנים בדגש לטבע, לאורח חיים בריא ולסביבת בית הספר הקרובה. ב"יונתן" זמן קבוע למפגשי צוות מרים רחב קבועות העוסקות בנושא וצוות ייחודיות שנפגש באופן סדיר מתכנן את שגרת העבודה בתחוםמערכת השעות תומכת בייחודיות וכל כיתה לומדת במרחבי הלמידה המגוונים שפותחו בביה"סכלל מורי בית הספר משלבים לפחות שתי יחידות למידה הוראה והערכה משמעותיות המותאמות למאה ה21 בדגש על ערכים, מעורבות ורלוונטיות לייחודיות. כלל תלמידי ביה"ס פועלים בפדגוגיה חדשנית

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

העיקרון הפדגוגי המוביל ב"יונתן" במימד ההון האנושי, שם דגש על ביסוס תחושת השייכות במעגלי העשייה המתרחבים כמנוף להעצמה רגשית, חברתית ומקצועית ברמת התלמיד, המורה, הכיתה וכלל באי בית הספרמורים משתלמים לאורך שנים בתחומים פדגוגיים מגוונים שלהוראה במאה ה21, רכישת כלים טכנולוגיים ודרכי הוראה חדשניות הבאות לידי ביטוי בדרכי ההוראה מגוונותביה"ס קלט בשנים האחרונות מורות חדשות המשתלבות במערך החינוכי ומובילות פדגוגיות הוראה חדשניות

איים של חדשנות:

עקרון פדגוגי מוביל הוא החינוך ליזמות שמזמן תהליכי הוראה ולמידה פורצי גבולות המסייעים לשיפור ההישגים ומוביל למצוינות. בית ספר יונתן מקדם אורינות תקשוב ולמידת חקר יזמית, להבניית ידע תוך שימוש במגוון מיומנויות חשיבה ולמידה.
התלמידים מתנסים בכלים מתוקשבים ייחודיים בתשתית פיזית חדשנית ועדכנית : רובוטיקה, חדר מדעים מאובזר בטאבלטים, חדר מחשבים ומחשוב מלא של כלל כיתות ומרחבי בית הספר והכיתות הייעודיות המעודדות למידה עצמית וקבוצתית מתוך פתרון בעיות בנייה ותכנות
.
במקביל מתנסים התלמידים בלמידת חקר וחיבור לטבע בסביבה הטבעית בתוך ומחוץ לבית הספר, מעבדים את האדמה, מגדלים גידולים חקלאיים וחוקרים את הסביבה הטבעית ואת בעלי החיים בפינת החי האורבנית.
כבר משכבות היסוד מתנסים התלמידים בתהליכי בחירה בקורסים במגוון תחומים ועל פינטייה אישית  וכן משתתפים בקבוצות מנהיגות והתנסות בהובלת תהליכים בסביבה ובקהילה בה הם חיים.

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:מיכל פלשנברג חיות
טלפון:09-8652437
טלפונים נוספים:09-8652539
פקס:09-8359276
אתר אינטרנט:לחץ כאן
כתובת:">שד' איתמר בן אב"י נתניה
פנה ישירות לביה"ס
1.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG 11.JPG 13.JPG 14.JPG 17.JPG 18.JPG 19.JPG 21.JPG 22.JPG בפינת החי.jpg הפסקה בפטיו.jpeg ספורט.jpg ספריה.jpeg צבעוני ה1.jpg קיר ירוק.jpg יונתן תמונות נוספות2.jpg יונתן תמונות נוספות1.jpg