הרצוג

דף הבית >  הרצוג
ממלכתייסודי
 
 

שם הייחודיות:


"בית ספר לחברה ומנהיגות" - מנהיגים בשביל הערכים - מובילים לחברת מופת" 
שנת הקמה של בית ספר: 2006
מספר תלמידים תשע"ח: 452
 

הבטחה חינוכית:


אנו שואפים לקיים חברה המבוססת על ערכי תרבות ישראל מכאן אנו מטפחים ומפתחים תלמידים הלוקחים אחריות מעשית על הנהגה וקידום התנהגויות ערכיות, לצד השכלה רחבה ולימוד מקצועות הליבה. אנו שואפים למצות את יכולותיו וכישוריו של כל תלמיד למען עצמו ולטובת החברה והסביבה בהן הוא חי ופועל. תלמידינו מקבלים בסיס ערכי איתן, ידע, כישורים ומיומנויות לצמיחה עצמית ולתרומה לקהילה מהגן ועד כיתה ו'.

מימד הון אנושי

מימד הון אנושי

אנו פועלים להעצמת הצוות החינוכי וטיפוח מנהיגות מורים במגוון תחומים. לחיזוק מעמד המורים ובעלי התפקידים בבית הספר ולקידום האקלים הבית ספרי.
ייחודיות זו של "חברה ומנהיגות" מובילה לפיתוח אישי ומקצועי, קידום להעצמה של כל חברי צוות המורים דבר המאפשר פיתוח מנהיגות המערכת הבית ספרית. שילוב הייחודיות עם תחומי ההתמקצעות של המורים מקדם את יכולותיהם ומקצועיותם של צוותי ההוראה תוך שמירה על ערכים.  

מימד פדגוגי

מימד פדגוגי

בבית ספרנו מופעלת תוכנית לימודים בית ספרית ייחודית "מנהיגים בשביל הערכים". במסגרת התוכנית רוכשים התלמידים ידע בנושא תולדות עם ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל, בנוסף רוכשים התלמידים מיומנויות לניהול עצמי ומתנסים בהנהגה והובלה של אחרים בנושאים חברתיים מגוונים.
בכל אחת משכבות הגיל אנו מתמקדים בהיבט אחר של נושא חברה ומנהיגות:
בחטיבה הצעירה - מנהיגים בשביל החברות
בכיתות ב' - מנהיגים בשביל אבותינו
בכיתות ג'- מנהיגים בשביל השכונה
בכיתות ד' מנהיגים בשביל נתניה
כיתות ה- מנהיגים בשביל ישראל
כיתות ו' - מנהיגים בשביל תרבות ישראל

מימד קהילתי

מימד קהילתי

בחירת הייחודיות ופיתוחה נעשתה בתיאום ובשיתוף כל באי בית הספר. בית ספרנו מוביל פעילויות למען הקהילה והסביבה כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים הייחודית, בהנחיית מורים והורים. התלמידים לוקחים חלק בפרוייקטים שונים ויוזמות בתוך בית הספר ומחוצה לו כגון: קידום תרבות השיח, שימור אתרים, חיזוק הקשר בין אוכלוסיות שונות, טיפוח הסביבה ותרומה קבועה לנזקקים. בית הספר זוכה להערכה רבה על פעילותו בתחום החברתי - ערכי.

מימד ארגוני

מימד ארגוני

על מנת להטמיע את הייחודיות הבית ספרית, מתקיימת הדרכה שוטפת של הצוות החינוכי על ידי מנחה חיצונית וכן מתקיימים מפגשים שוטפים בצוותים עם קהילת ההורים. בית הספר מקיים מידי שנה יום שיא שבו מוצגים תהליכים ותוצרי למידה. קיים צוות המוביל את נושא הייחודיות הנפגש באופן קבוע לצורך תכנון תהליכי למידה, מעקב ובקרה. הנושא משולב באופן אינגרטיבי במקצועות הלימוד השונים, תוך שיתוף פעולה ותיאום בין כל צוות המורים בבית הספר ומתן משאבים לשכבות השונות בהתאם לנושא השכבתי.

איים של חדשנות:

בית הספר פועל להעצמה של תלמידיו כל אחד על פי נטיות ליבו. פיתחנו תוכנית לימודים ייחודית הפועלת מגן הילדים ועד כיתה ו' כאשר כל שכבת גיל מובילה בבית הספר יוזמה לטובת חברה ערכית למען הכלל. לדוגמה: כיתות ב' מוביליות יוזמה לפיתוח תרבות השיח.

פרטי התקשרות:

מנהל/ת:לימור בר
טלפון:09-8344844
טלפונים נוספים:09-8331745
פקס:09-8331876
אתר אינטרנט:לחץ כאן
כתובת:רחוב אשר 5 קריית השרון נתניה
פנה ישירות לביה"ס
1.JPG 5.JPG 7.JPG 9.JPG 11.JPG 16.JPG 18.JPG 20.JPG 21.JPG 24.JPG 27.JPG 28.JPG 29.JPG 30.JPG 32.JPG 33.JPG