נתניה עיר חכמ"ה - חינוך מניע הצלחה!

הצטרפו אלינו למסע הכרות עם מוסדות החינוך הייחודיים בעיר נתניה. 

במערכת החינוך, אנו אוהבים ללמוד מהצלחות, להכיר, להוקיר והכי חשוב להמשיך את תנופת העשייה הפורצת את מימדי הזמן, המקום, המרחב הפיסי ומעגלי השותפות. 

אנשי החינוך בעיר, נהנים מאמון, חופש יצירה ואפשרויות לעסוק ביזמות חינוכית המיושמת עם התלמידים ומביאה אותנו לשיאים של הנאה, שותפות והישגים.